BẢO HIỂM DU LỊCH QUỐC TẾ

Giảm đến 50% phí khi mua online

Bảo hiểm du lịch quốc tế


Gói bảo hiểm *
Cá nhân hoặc nhóm
Gia đình (bao gồm: vợ, chồng và các con)

Số ngày du lịch : 0 ngày

Số người tham gia bảo hiểm


Mức trách nhiệm bảo hiểm của quyền lợi chính:
- Đối với khách hàng đến 70 tuổi là : 200.000.000 VNĐ
- Đối với khách hàng trên 70 tuổi là : 100.000.000 VNĐ
Quý khách nên nghiên cứu và lựa chọn chương trình bảo hiểm phù hợp cho chuyến đi tại phần Quyền lợi bảo hiểm.
Lựa chọn ngôn ngữ của Giấy chứng nhận bảo hiểm
Tiếng Anh
Tiếng Việt

Phí bảo hiểm: 0 VNĐ


A - DANH SÁCH NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM

Hình thức nhập:B - THỜI HẠN BẢO HIỂM

Ngày đầu:

03/10/2017

Ngày cuối:

07/10/2017

Quý khách vui lòng chọn hình thức thanh toán phí bảo hiểm:

*** CHỨNG NHẬN BẢO HIỂM ĐIỆN TỬ SẼ ĐƯỢC GỬI TỚI EMAIL CỦA QUÝ KHÁCH NGAY SAU KHI QUÝ KHÁCH THANH TOÁN PHÍ BẢO HIỂM THÀNH CÔNG.

PHÍ BẢO HIỂM (SAU GIẢM GIÁ):
0 đ