BẢO HIỂM TAI NẠN CÁ NHÂN

Giảm đến 50% phí khi mua online

Bảo Hiểm Tai Nạn Cá NhânThời hạn bảo hiểm: 01 năm kể từ ngày bắt đầu ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm


VNĐ/người


Phí bảo hiểm: 0 VNĐ


A - DANH SÁCH NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM

Hình thức nhập:B - THỜI HẠN BẢO HIỂM

Ngày đầu:

03/10/2017

Ngày cuối:

07/10/2017

Quý khách vui lòng chọn hình thức thanh toán phí bảo hiểm:

*** CHỨNG NHẬN BẢO HIỂM ĐIỆN TỬ SẼ ĐƯỢC GỬI TỚI EMAIL CỦA QUÝ KHÁCH NGAY SAU KHI QUÝ KHÁCH THANH TOÁN PHÍ BẢO HIỂM THÀNH CÔNG.

PHÍ BẢO HIỂM (SAU GIẢM GIÁ):
0 đ