BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE Ô TÔ

Ưu đãi đặc biệt khi mua online

Bảo hiểm vật chất xe ô tô
(01 năm kể từ khi cấp GCNBH và/hoặc sau thời hạn thanh toán phí)

BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE

Quy tắc bảo hiểm: Quy tắc bảo hiểm xe cơ giới của PVI
Số tiền bảo hiểm *
Phạm vi bảo hiểm:
- Phạm vi cơ bản:

Trừ những trường hợp tổn thất thuộc điểm loại trừ của Quy tắc bảo hiểm, Bảo hiểm PVI bồi thường cho những thiệt hại liên quan đến Xe được bảo hiểm phát sinh bởi :

+ Đâm, va (bao gồm cả va chạm với vật thể khác ngoài xe cơ giới), lật, đổ, rơi, chìm, bị các vật thể khác rơi vào

+ Hỏa hoạn, cháy nổ;

+ Mất toàn bộ xe do trộm, cướp

+ Những phí phát sinh hợp lý khác

- Điều khoản mở rộng:
Mức khấu trừ:

TỔNG PHÍ BẢO HIỂM: 0 VNĐ


PHÍ BẢO HIỂM (SAU GIẢM GIÁ):
0 đ