Liên Hệ CHúng Tôi

PVI Online

Tra cứu thông tin đơn bảo hiểm

Thông tin chi tiết:

THÔNG TIN BẢO HIỂM CỦA QUÝ KHÁCH
Tình trạng đơn
Số đơn bảo hiểm điện tử
Số đơn bảo hiểm
Số seri
(Bấm vào để tải giấy chứng nhận điện tử)
Chủ xe
Địa chỉ
Điện thoại
Hiệu xe
Loại xe
Biển Kiểm soát
Số khung
Số chỗ ngồi/Trọng tải
Năm sản xuất/ĐK lần đầu
Mục đích sử dụng
Thời hạn bảo hiểm
Người thụ hưởng
TỔNG PHÍ BH
1 Bảo hiểm vật chất xe
Giá trị xe
Số Tiền BH Toàn bộ
Các điều khoản bổ sung
Mức khấu trừ
PHÍ BẢO HIỂM (có VAT)
2 Bảo hiểm tự nguyện TNDS chủ xe
Mức trách nhiệm về người
Mức trách nhiệm về tài sản
Tổng mức trách nhiệm tối đa
PHÍ BẢO HIỂM (có VAT)
3 Bảo hiểm TNDS của chủ xe đối với hàng hóa
Mức trách nhiệm
Trọng tải hàng
Tổng mức trách nhiệm
PHÍ BẢO HIỂM (có VAT)
4 Bảo hiểm tai nạn người ngồi trên xe
Mức trách nhiệm
Số người
PHÍ BẢO HIỂM
5 Bảo hiểm bắt buộc TNDS
Mức trách nhiệm
PHÍ BẢO HIỂM

Tài liệu:


PHÍ BẢO HIỂM (SAU GIẢM GIÁ):
0 đ